Onderstaande voorwaarden dienen als zodanig te worden uitgevoerd.

Verkeerd aangeleverd artwork kan extra DTP-kosten met zich meebrengen. U kunt altijd onze ervaren medewerkers van de afdeling DTP om advies en tips vragen.

Algemeen

Wij werken met het Apple Mac systeem. Het is dus een voordeel als de aangeleverde bestanden ook op een Mac zijn gemaakt. Werkt u met een PC onder Windows dan geven de bestanden die zijn gemaakt met Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en Indesign (meestal) geen problemen. Bestanden die in Corel Draw zijn gemaakt, moeten eerst worden geïmporteerd naar Adobe Illustrator. Dit kan echter problemen veroorzaken. Documenten gemaakt in Word kunnen niet worden verwerkt! Stuur het opgemaakte bestand naar uw contactpersoon van de afdeling verkoop. Vergeet niet een pdf of jpeg-bestand mee te sturen.

Programma's

Gebruikte programma's bij Global Creations zijn:
 
Systeemsoftware MAC OS X
Adobe Indesign CC2016
Adobe Illustrator CC2016
Adobe Photoshop CC2016
Adobe Acrobat CC2016
Solidworks 2015
Cinema 4D R18

Illustrator

Stans lijnen “Lijn overdrukken” aan te vinken
Gebruikte lettertypes altijd omzetten naar paden (lettercontouren/outlines). Lettertypes meeleveren indien er mogelijkerwijs tekstaanpassingen moeten worden verricht.
Geïmporteerde illustraties en/of scans indien mogelijk ook bijleveren (om eventuele kleuraanpassingen te kunnen verrichten). Oók als deze zijn ingesloten.
PMS-kleuren niet omzetten naar CMYK waarden.
Maak géén gebruik van de optie transparant voor overdruk. Beeldelementen die transparant zijn verdwijnen uit het beeld bij de verdere verwerking.

Photoshop

Beeldmateriaal bewaren als tiff in CMYK.
Geen kleurgescheiden DCS-bestanden aanleveren.
Beelden met steunkleur samenvoegen. Wél PMS-kleurnummers vermelden.
 
Aangeleverde RGB-bestanden worden omgezet naar CMYK waardoor kleurverschillen ontstaan.

Indesign

Geïmporteerde bestanden zoals illustraties, foto's en andere gescande afbeeldingen niet vergeten mee te leveren. Uiteraard geldt dat ook voor alle gebruikte fonts (lettertypes).
Bij geïmporteerde vrijstaand gemaakte Photoshop bestanden de paden niet te complex maken.
Bestanden opgemaakt in andere programma's uitsluitend in overleg met afd. Studio.
Bij gebruik van CS3 ook een 'InDesign Interchange' bestand toevoegen.

Letter fonts:

Lever bij het aanleveren van documenten ook altijd alle gebruikte fonts bij. Indien mogelijk: lettercontouren maken van de bestanden.

Transportmedium:

CD
DVD
E-mail: menno@globalcreations.nl
FTP (neem hierover contact op met ons)
Gaarne alles versturen inclusief benodigde illustraties en fonts.
 
 
Aangeleverde bestanden die niet geheel volgens deze voorwaarden zijn vervaardigd kunnen leiden tot een prijsaanpassing en verschuiving van de leverdatum.